„Głos PANu”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Głos PANu”, podtytuł: „Pismo Organizacji Zakładowej «Solidarność» w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie”, wydawane 20 I – 16 XI 1981 przez KZ „S” przy placówkach i Oddziale PAN w Krakowie; od nr. 9 z podtytułem: „Pismo NSZZ «Solidarność» w Polskiej Akademii Nauk”, od nr. 10 organ ogólnopolski „S” PAN.

Ukazało się 14 nr. o obj. 12-14 s. w formacie A4 i A5 (nr 1/2), drukowanych na offsecie w nakładzie 1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Wanda Drabik, Krystyna Gąsowska, Teresa Passakas, Jan Środoń (redaktor naczelny), Jerzy Zdrada (do nr. 10), Ingrid Krasińska-Rogala (od nr. 6); od nr. 4 redaktorzy techniczni: Zbigniew Kos, Jacek Kutyba.

Kontynuacją był „Nowy Głos PAN-u”.

Paweł Goleń