„Głos Szkoły”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Głos Szkoły”, pismo Grupy Młodzieży Niezależnej Kierunki Gdańsk, kontynuacja pisma „Kierunki”, opatrzonego podtytułem: „Niezależne Pismo Szkół Średnich Trójmiasta/Grupa Młodzieży Niezależnej” (I-IX 1983 wydano 8 nr., zmiana tytułu z powodu ukazywania się w oficjalnym obiegu tygodnika o tym samym tytule), wydawane 21 XI 1983 – 27 V 1984.

Pod nowym tytułem ukazało się 7 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych techniką białkową na powielaczu. Od nr. 2 w winiecie gazetki motto: Głos prawdy, ludzie prawdą żyjący i dla prawdy mogą znowu powołać naród do życia (Cyprian Kamil Norwid).

Publikowano artykuły dot. ówczesnej sytuacji politycznej w kraju i zaangażowania młodzieży w działalność opozycyjną, teksty o tematyce historycznej oraz informacje o inicjatywach niezależnych młodzieży w trójmiejskich szkołach średnich.

Jarosław Wąsowicz SDB