„GROSolidarność”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„GROSolidarność” pismo wydawane przez faktycznie nie istniejącą strukturę o nazwie Górniczy Ruch Oporu Solidarność; wychodziło w Katowicach nieregularnie do XII 1982. Sygnowane (dla wprowadzenia w błąd SB) przez ROPA (Ruch Oporu Pracowników Administracyjnych). Motto: tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem Polska będzie Polską, a Polak Polakiem (z wiersza Adama Mickiewicza).

Ukazały się 4 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane z matryc białkowych w nakładzie kilkuset egz.

W składzie zespołu: Romuald Bożko (założyciel, redaktor naczelny, projektant winiety i grafik, drukarz). Drukiem zajmowali się Roman Horak (drukarnia w jego mieszkaniu), Roman Kończal. Po internowaniu i aresztowaniu R. Horaka (27 IX 1982), R. Kończala (25 XI 1982) i R. Bożko (29 XI 1982) Marian Szczepkowski i Adam Kowalczyk wydali ostatni numer dla odwrócenia uwagi SB od powiązań aresztowanych z redakcją pisma. Informacji do tekstów dostarczał Waldemar Kapłon; główny dostawca papieru Jerzy Zagała; główni kolporterzy: Leszek Rola, Marian Nowak, Czesław Kopczyński, Euzebiusz Bogdanik.

Publikowano artykuły dot. spraw pracowniczych w warunkach stanu wojennego (wyrażano m.in. sprzeciw przeciwko pracy w soboty i niedziele).

Kolportowane w jastrzębskich kopalniach.

Andrzej Kamiński