„GWAR Gazeta Wrocławskiej Akademii Rolniczej”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„GWAR Gazeta Wrocławskiej Akademii Rolniczej”, pismo wydawane we Wrocławiu przez Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Rolniczej 14 XI 1980 – 10 XI 1981.

Ukazało się 12 nr. o obj. 6-10 s., drukowanych na offsecie w Zakładach Poligraficznych Akademii Rolniczej w nakładzie 750 egz.

Pismo redagowali: S. Gulewicz, W. Cedrowski, M.Chudziak, M. Duda, J. Gądzik, R. Giniewski, J. Gwóźdź, W. Jarosz, B. Krzysztofiak, D. Kwakiewicz, J. Marszałek, Sł. Matkowski, A. Muszyńska, G. Paprocka, J.W. Rawski, B. Rogiński, E. Rubaj, W. Strutyński, W. Szałaj, M. Trzaska, St. Walkowski, J. Wojciechowski.

Pismo zawierało wartościowe teksty publicystyczne. Formowało i skupiało opozycyjne środowisko uczelni, które po 13 XII 1981 zdecydowało się na protest w formie strajku okupacyjnego przeciw wprowadzeniu stanu wojennego.

Artur Adamski