„Galicja”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Galicja”, pismo wydawane przez Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej w Rzeszowie XII 1984 – IX 1989, podtytuł: „Pismo organizacji Solidarność Walcząca Oddział Rzeszów”.

Ukazało się 19 nr. o obj. 4 s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku w Rzeszowie i niektóre nr. we Wrocławiu w nakł. do 1 tys. egz.; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Janusz Szkutnik, Andrzej Kucharski.

Publikowano teksty nt. społeczno-polityczne, komentarze działaczy opozycyjnych dot. wydarzeń w kraju, przedruki tekstów Kornela Morawieckiego z innych wydawnictw. Nr 1 poświęcono ks. Jerzemu Popiełuszce.

Kolportowano w regionie.

Mirosław Romański