„Gazeta Jastrzębska”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gazeta Jastrzębska”, podtytuł: „Pismo Polskiej Partii Socjalistycznej”, wydawane w Jastrzębiu-Zdroju 20 XI 1988 – 10 IX 1989.

Ukazało się 15 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, offsecie (nr 10) i techniką sitodruku (od nr. 13) w nakładzie 1-1,5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie zespołu: Grzegorz Ilka (założyciel i redaktor naczelny), Małgorzata Ponulak (projekt winiety); druk: Jarosław Rożak i Marek Bartosiak.

Pismo reprezentowało linię ideologiczną PPS-Rewolucja Demokratyczna, przedstawiało historię PPS (nurt niepodległościowy), deklarowało współpracę z „S” oraz innymi demokratycznymi partiami i organizacjami; podejmowało problematykę społeczno-ekonomiczną, lansując model samorządowy; informowało o sytuacji w zakładach pracy po strajkach, głównie w jastrzębskich kopalniach, także w innych regionach; w 1989 sprzeciwiało się wyborom 4 VI.

Kolportowane przez KZ „S” do kopalń i zakładów skupionych w MK „S” Jastrzębie oraz do oddziałów PPS. Bezpłatne, finansowane z dobrowolnych wpłat i środków własnych.

Andrzej Kamiński