„Gazeta Leszczyńska”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gazeta Leszczyńska”, podtytuł: „Biuletyn informacyjny Regionu Leszczyńskiego”, pismo TZR „S” w Lesznie, wydawane III – XI 1989.

Ukazało się 13 nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych początkowo na ramce, następnie na powielaczu w nakładzie 400-1000 egz.; dwutygodnik.

Redaktor: Waldemar Handke, odpowiedzialny za kolportaż: Zdzisław Drost.

Waldemar Handke