„Gazeta Tczewska”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gazeta Tczewska”, pismo wydawane 13 XII 1982 – 3 VI 1987 w Tczewie, założone przez Czesława Czyżewskiego i Wojciecha Krefta (uczniów liceum); od nr. 8 z 1983 z podtytułem: „Pismo NSZZ «Solidarność» Ziemi Tczewskiej”.

Ukazało się 41 nr. o obj. 4 s. w formacie A4 w nakładzie ok. 2 tys. egz.; miesięcznik. Nr 1 wydrukowano w domu Romana Bojanowskiego, następne w drukarni w tunelu wykopanym pod jednorodzinnym domem na osiedlu Górki.

Publikowano informacje o bieżących wydarzeniach w mieście, regionie i kraju.

Kolportowano przez siatkę kolporterów docierającą do wszystkich zakładów w mieście (kolporterzy nr. 1: Jerzy Wojda i Mieczysław Śliwka).

Wokół gazety utworzyło się całe tczewskie podziemie, a następnie Komitet Koordynacji Społecznej „S”, którego pomysłodawcami byli C. Czyżewski i W. Kreft; na ich zaproszenie do tej struktury przyłączyły się KZ „S”.

Kontynuacją było pismo „Wolne Słowo. Gazeta Tczewska”.

Leszek Biernacki