„Gazeta Uliczna” (Wrocław)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gazeta Uliczna”, przeznaczone do rozklejania i rozrzucania na ulicach pismo wydawane we Wrocławiu przez Regionalny Komitet Strajkowy „S” i Niezależne Zrzeszenie Studentów 28 IV – 13 IX 1988. Jednym z powodów jego powstania była wiosenna fala strajków roku 1988.

Ukazało się 9 nr. o obj 2 s. w formacie A5 i A6, w średnim nakładzie 5000 egz., drukowanych na powielaczu białkowym przez Niezależną Spółkę Akcydensową.

W składzie redakcji: Dorota Guzowska-Bochen, Rafał Guzowski, Jerzy Karwelis, Eugeniusz Szumiejko przy współpracy Joanny Bajor i Stanisława Kordasza.

Publikowano serwis informacyjny, wiadomości o represjach, wezwania do uczestnictwa w akcjach protestacyjnych, krótkie artykuły publicystyczne.

Artur Adamski