„Gazeta Wojenna”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gazeta Wojenna”, podtytuł: „Pismo polskie dla prawdziwych Polaków. Organ patriotów regionu Częstochowa”, wydawane I-II 1982 (II roku wojny) przez Mariana Rawinisa przy współpracy Jacka Olszewskiego i Krzysztofa Garbowicza.

Ukazały się 3 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, w formie maszynopisu w nakł. ok. 100 egz.

17 II 1982 aresztowano J. Olszewskiego i K. Garbowicza, 2 III 1982 – M. Rawinisa; 8 V 1982 skazano ich w procesie „Gazety Wojennej” (wraz z Wincentym Siedlaczkiem i Bożeną Ostrowską) przez Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego w Katowicach na 1,5 do 4 lat więzienia; zwolnieni w III 1983.

Wojciech Rotarski