„Gazeta Wyborowa” (Bydgoszcz)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gazeta Wyborowa”, pismo ukazujące się w Bydgoszczy 1985-1986.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką powielaczową w nakładzie 200 egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor naczelny: Stefan Pastuszewski.

Stefan Pastuszewski