„Goniec Jastrzębski”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Goniec Jastrzębski”, pismo jastrzębskiej „S”, wydawane w Jastrzębiu-Zdroju 13 XII 1981 – II 1982.

Ukazało się 4-5 nr. drukowanych z matryc białkowych w nakładzie 150-200 egz.

W składzie redakcji: Barbara Stelmaszczonek, Stanisław Wawryka; druk: Jurek Pruś, Andrzej Jarosz, Zbigniew Jaskólski, w prywatnym mieszkaniu u sąsiada Z. Jaskólskiego w Jastrzębiu.

Publikowano m.in. teksty przedstawiające prawdę o strajku w KWK Borynia (zwolniono ok. 1 tys. górników), zakłamanej przez oficjalne media, zachęcano do oporu i manifestowano nieugiętość i żywotność jastrzębskiej „S”.

Finansowane z własnych środków, materiały drukarskie pochodziły z parafii NMP w Jastrzębiu.

Andrzej Kamiński