„Goniec Podkarpacki”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Goniec Podkarpacki”, pismo wydawane 1983-1989 w Krośnie; podtytuł: „Pismo młodzieżowe Podkarpacia”, od nr. 1 z 1988 „Niezależne Pismo Młodzieży Podkarpacia”; związane z działalnością organizacji podziemnej bez nazwy, założonej w VIII 1982 przez Grzegorza i Piotra Kiełtyków, Roberta Kubita, Andrzeja Rędziana i Tomasza Półchłopka, zwalczającej propagandę komunistyczną, organizującej akcje ulotkowe, niszczącej reżimowe plakaty; w połowie l. 80. dołączyli m.in. Piotr Babinetz, Tomasz Wajda, Rafał Wilk, Grzegorz Głuski; przy powstawaniu i organizowaniu się grupy pomocy udzielili b. żołnierze podziemia niepodległościowego Henryk Lis i Zbigniew Ruszek.

Ukazało się 16 nr. o obj. kilku s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym (przywiezionym z Włoch przez T. Wajdę) i techniką sitodruku w nakładzie 100-150 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: P. Babinetz, G. Kiełtyka i T. Wajda (redaktorzy naczelni), druk w domu braci Kiełtyków przy ul. Czajkowskiego i w piwnicy G. Głuskiego przy ul. Mickiewicza (obowiązywała zasada, że inna grupa drukowała pismo, inna kolportowała).

Publikowano teksty w działach: informacyjnym, historycznym, literackim, społecznym i publicystycznym. Kolportowane przez studentów w Krośnie oraz, w ramach wymiany podziemnych wydawnictw, w Krakowie, Warszawie i Lublinie, współpraca kolportażowa: ojcowie z klasztoru oo. kapucynów, który był miejscem kontaktu z redakcją „Solidarności Podkarpackiej”: autorzy „SP” publikujący także w „GP” przekazywali materiały przez zakonników. Niektóre artykuły odnotowywało pismo MO „W Służbie Narodu”.

Stanisław Fryc