„Goniec Zabrzański”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Goniec Zabrzański”, podtytuł: „Biuletyn Zabrzańskiej Delegatury NSZZ «Solidarność» Region Śląsko-Dąbrowski”, od nr. 15 z 1985: „Biuletyn Zabrzańskiej Delegatury RKW NSZZ «Solidarność» Region Śląsko-Dąbrowski”, pismo wydawane przez grupę określającą się jako Międzyzakładowy Ruch Obrony „S” w Zabrzu IV 1983 – XII 1986.

Ukazało się 28 nr. (nr 26 z IX 1986 – ostatni numerowany, następnie 2 nr. z XI i XII 1986 bez numeracji i datowania), w tym wydania specjalne: w VIII 1983 z okazji rocznicy Sierpnia ’80, w XI 1983 i XII 1986 z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, o obj. 2-4 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i offsecie w nakładzie 500-2000 egz.; w zamierzeniu miesięcznik, wydawany nieregularnie. Druk finansowano ze środków własnych członków redakcji oraz wpłat czytelników.

Założyciele pisma: Władysław Sałatyński i Tadeusz Śnieżko. W składzie zespołu (redakcja, druk, kolportaż): W. Sałatyński (do 1984 redaktor naczelny), T. Śnieżko, Andrzej Roczniok, Andrzej Wilk. Od 1984 redakcję objął A. Roczniok, do zespołu dołączyli: Wiktor Ostrowski, Lech Tęcza i Karol Jałowiecki.

Pismo zawierało artykuły, felietony i informacyjne dot. wydarzeń w kraju i na świecie.

Teresa Brodzka