„Grudzień ’81”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Grudzień ’81”, podtytuł: „Gazeta wojenna NSZZ «Solidarność» w Koszalinie”, pismo wydawane 20 II 1982 – 20 II 1983 w Koszalinie przez RKS Pobrzeże „S”.

Ukazało się 15 nr. (w 1982 - 14 nr., numeracja nieciągła nr. 1-18: nie ukazały się nr. 3, 15, 16, 17; w 1983 – 1 nr) o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych techniką sitodruku w nakładzie 500-600 egz. (w celu dezinformowania SB podawano nakład 6 tys. egz.); wychodziło nieregularnie. W 1982 wydano 2 dodatki specjalne: w związku z obchodami 1 Maja i rocznicą rejestracji „S” 10 XI.

W składzie redakcji: Henryk Kaliszewski, Elżbieta Potrykus, Jan Martini i in.; druk w garażu domu Tadeusza Falkowskiego w Koszalinie, we współpracy z Tadeuszem Charzyńskim, Jackiem Formanowiczem i Jerzym Połomskim.

W nr. 1 (z 20 II 1982) zamieszczono żądania RKS: zaprzestania stosowania przemocy, zwolnienia osób internowanych i aresztowanych, przestrzegania praw obywatelskich, także m.in. instrukcję korzystania z podziemnych wydawnictw. Publikowano bieżące informacje, głównie dot. regionu, komunikaty i oświadczenia, m.in. TKK „S”, tezy Prymasowskiej Rady Społecznej, informowano o sytuacji internowanych w Ośr. Odosobnienia w Wierzchowie, następnie w Darłówku, rezerwistów – działaczy „S” w Wojskowych Obozach Specjalnych w Czerwonym Borze i Chełmnie n. Wisłą, o demonstracjach i in. formach protestu, o procesach (m.in. zamieszczono wykaz skazanych z woj. koszalińskiego) i orzeczeniach kolegiów ds. wykroczeń, komentarze redakcyjne, informowano o formach wsparcia opozycji przez Kościół; na końcu każdego nr. zamieszczano informacje o wpłatach na Fundusz Pomocy dla Represjonowanych; w ostatnim nr. (z 20 II 1983) poinformowano o rozwiązaniu RKS.

Pismo kolportowano w woj. koszalińskim.

1 V 1982 aresztowano J. Martiniego (za przepisywanie ulotek na maszynie do pisania), 14 VI 1982 Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego skazał go na 3 lata więzienia. SB przesłuchiwała E. Potrykus.

Leszek Laskowski