„Gryps” (Kielce)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Gryps”, podtytuł: „tygodnik społeczno-kulturalny internowanych”, pismo wydawane od XII 1981 – 12 VI 1982 przez internowanych osadzonych w Ośr. Odosobnienia w Kielcach-Piaskach.

Ukazało się prawdopodobnie 17 nr. o obj. 2 s. w formacie A4 lub A5, w formie maszynopisu lub rękopisu w nakładzie zależnym od liczby osób przebywających w ośrodku; podawano informację: przeczytaj, przepisz, podaj dalej.

Zamieszczano głównie informacje dot. życia w Ośr. Odosobnienia – „doniesienia zza krat”; w jednym z nr. opisano np., jak wyglądało święto Bożego Ciała w kieleckim „internacie”. Ponadto „Gryps” zawierał informacje z kraju, regionu i miasta.

Maria Siuda