„Hipolit”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Hipolit”, pismo „S” HCP wydawane IV 1984 – VI 1989 w Poznaniu przez TKZ „S” HCP, z inicjatywy Krzysztofa Cnotalskiego, Zdzisława Lewandowskiego, Franciszka Okonka, Henryka Popielewskiego, Zygmunta Wieczorka. Najdłużej wydawane podziemne pismo w poznańskich zakładach pracy.

Ukazało się 75 nr. (i wyd. nienumerowane z 28 VI 1989) o obj. 2-8 s. w formacie A5 i A4, drukowanych na powielaczu, offsecie i techniką sitodruku w nakładzie ok. 600-1000 egz.; zwykle miesięcznik, okresowo wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji, m.in. H. Popielewski (przepisywał również na maszynie do pisania matryce, przygotowywał makiety do sitodruku), teksty, informacje dostarczali członkowie TKZ, Tajnych Komisji Fabrycznych, m.in.: K. Cnotalski, Z. Lewandowski, Bogdan Klepas, Leonard Hoffmann, Mieczysław Kędziora, Franciszek Brzóska; współpraca Elżbieta Ruta; drukowali m.in.: Andrzej Radke, Przemysław Ożóg, K. Cnotalski, F. Okonek, Z. Lewandowski; autor fotografii wykorzystywanych w drukach okolicznościowych: Marek Kamiński.

Zamieszczano informacje i artykuły o sytuacji w HCP, m.in. o problemach socjalnych, oceniano działalność dyrekcji, administracji przedsiębiorstwa, Rady Pracowniczej, zajmowano się sprawami finansowymi, sytuacją ekonomiczną zakładu, działalnością PZPR, nowych związków zawodowych, postawami ich członków; pisano o akcjach protestacyjnych w HCP, represjach wobec działaczy „S”; publikowano oświadczenia, komunikaty TKZ, struktur regionalnych i ogólnopolskich „S”, informacje o działalności opozycji. Od VIII 1988 zamieszczano informacje o odbudowywaniu jawnych struktur „S” w HCP i innych zakładach.

Kolportowano głównie wśród pracowników HCP, część nakładu przekazywano innym strukturom związkowym (m.in. TZR) i opozycyjnym, także poza Poznaniem. Nazwą pisma sygnowano też wydawnictwa okolicznościowe: kalendarze, karty świąteczne i pamiątkowe. Pismo bezpłatne.

Przemysław Zwiernik