„Homo Homini”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Homo Homini”, pismo wydawane 13 V 1984 – IV 1987 w Krakowie, od nr. 2 z VI 1984 podtytuł: „Pismo Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania”, od nr. 1(13) z III 1985 (po zmianie nazwy struktury): „Pismo Komitetu Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne. «Solidarność» Region Małopolska”.

Ukazało się 35 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym, od nr. 7(19) z 1985 w Drukarni Niepodległość w nakładzie 3-5 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji m.in.: Marian Banaś (redaktor naczelny) i Ryszard Majdzik; druk i kolportaż m.in. Wiesław Mazurkiewicz. Autorzy pisali pod ps.: Jaxal, Czesław Niemy, Eliza, Victor/Wiktor.

Pismo poświęcone prawom człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z więźniami politycznymi w Polsce. Publikowano deklaracje, dokumenty, komunikaty KPWzP (później KOWiPzPP), aktualności z kraju, informacje o represjach i osobach represjonowanych, listy otwarte do władz, materiały historyczne i publicystyczne, relacje z obchodów świąt patriotycznych, poradniki dla osób zaangażowanych w działalność konspiracyjną.

Kolportowane w Krakowie.

Paweł Goleń