„Hutnicza Solidarność”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Hutnicza Solidarność”, pismo KZ „S” Huty im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Świętokrzyskim, wydawane 30 X 1980 – 4 XI 1981.

Ukazało się 36 nr. o obj. 4–16 s. w formacie A4 (do nr. 8 oraz nr. specjalne) i A5, drukowanych w nakładzie 300–700 egz.; do nr. 30 tygodnik, następnie głównie dwutygodnik. Wyszło 9 nr. specjalnych w czasie I KZD, zamieszczających wiadomości z obrad.

W składzie redakcji w różnych okresach: Robert Minkina, Mieczysław Kadewski, Eugeniusz Stępień, Sławomir Kapusta, Jerzy Jabłoński, Kazimierz Rokosz, Andrzej Dudek i Waldemar Kącki.

Publikowano m.in. komunikaty KZ „S” HiMN, bieżące informacje związkowe, publicystykę, reportaże, przedruki z innych gazet, wywiady, poezję i satyrę.

Paweł Gotowiecki