„IKS Informator Kulturalny Solidarności”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„IKS Informator Kulturalny Solidarności”, pismo społeczno-kulturalne wydawane w Warszawie przez Sekcję Kultury „S” Regionu Mazowsze VI-XI 1981.

Ukazało się 10 nr. w formacie A4, drukowanych na offsecie, nakład nieustalony; dwutygodnik.

W zespole redakcyjnym: Ryszard Holzer, Tomasz Jastrun, Antoni Pawlak; od nr. 6: Tomasz Burski, Grzegorz Czubak, Jan Gondowicz, J. Tępińska; od nr. 7: Ewa Izgarszew.

Publikowano ogłoszenia i informacje o najważniejszych wydarzeniach kulturalnych w kraju, recenzje wystaw, filmów itd., wypowiedzi twórców na temat sytuacji kultury w Polsce, rozważania o wolności słowa, wiadomości o działalności SDP.

Anna Grażyna Kister