„Informacja KS w PAN”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informacja KS w PAN”, pismo codzienne wydawane w Krakowie przez Jana Środonia od 14 XII 1981 przez kilkanaście dni.

Ukazało się kilkanaście nr. o obj. 2 s. w formacie A4 w formie maszynopisu w nakładzie kilkudziesięciu egz.

Powstawało na podstawie informacji przekazywanych ukrywającemu się wówczas J. Środoniowi przez jego współpracowników z Sekcji Informacji „S” PAN w Krakowie, przede wszystkim przez Teresę Passakas i Wandę Drabik.

Rozprowadzane było do wszystkich kół „S” w PAN.

Ewa Zając