„Informacja Komitetu Ocalenia «Solidarności» przy Unitra-Telpod Kraków”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informacja Komitetu Ocalenia «Solidarności» przy Unitra-Telpod Kraków”, pismo wydawane w Krakowie przez Komitet Ocalenia „S” w Centrum Naukowo-Produkcyjnym Mikroelektroniki Hybrydowej i Rezystorów Unitra-Telpod 13 V 1982 – V 1989; od nr. 3 (z 1982) pt. „Biuletyn Komitetu Ocalenia «Solidarności» Unitra-Telpod”, od nr. 5 (z 1983) „Biuletyn Informacyjny”, nr. 6-7 (z 1983) „Biuletyn Komitetu Ocalenia «Solidarności» Telpod”, od nr. 10 (z 1983) „Biuletyn Informacyjny Komitetu Ocalenia «Solidarności» Telpod”, od nr. 1/12 (z 1984) „Opornik”.

Ukazało się 36 nr. o obj. 1-2 s. w formacie A4 i A5, drukowanych na techniką sitodruku i na powielaczu w nakładzie 100-300 egz.; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Aleksander Sułek, Stanisław Ślusarczyk i Stanisław Matoga (kilka ostatnich nr. opracowanych tylko przez S. Ślusarczyka). Jako miejsce druku podawano Powielarnię Komitetu Ocalenia „S” Telpod, w rzeczywistości drukowano w mieszkaniach A. Sułka (na osiedlu Bohaterów Września 8/68) i S. Ślusarczyka (przy ul. Prażmowskiego 15a/3).

Zamieszczano głównie artykuły dot. problemów zakładu i załogi oraz informowano o wydarzeniach krajowych; publikowano polemiki, dokumenty i odezwy KZ oraz władz regionalnych „S” i relacje z obchodów świąt patriotycznych.

Kolportowano na terenie zakładu, niewielką część przekazywano do Biblioteki Jagiellońskiej.

Paweł Goleń