„Informacje” (Gdynia)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informacje”, pismo wydawane 20 III – 5 X 1981 przez Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni; w nr. 2-11 w tytule nazwa wydawcy: „Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni”.

Ukazało się 12 nr. o obj. 8 s. w formacie A5, drukowanych na offsecie w nakładzie 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie.

Redaktor: Edmund Puzdrowski.

Zamieszczano głównie informacje bieżące, potwierdzenia wpłat na fundusz Budowy Pomnika Ofiar Grudnia 1970 roku w Gdyni, opublikowano relację z wizyty Czesława Miłosza w Gdańsku na zaproszenie Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców i słowo wygłoszone przez ks. Hilarego Jastaka podczas mszy w Stoczni im. Komuny Paryskiej, odprawionej 15 VIII 1981. W XII 1980 wydano dodatek specjalny Program uroczystości w dniu 17.12.1980 w Gdyni.

W 1990 wydawanie wznowiono oficjalnie od nr. 1(13).

Wojciech Turek