„Informacje Wojenne”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informacje Wojenne”, pismo Międzyzakładowego Komitetu Robotniczego „S” w Rzeszowie, wydawane I-II 1982.

Ukazało się kilka nr. o obj. 2-4 s. w formacie A4, w formie maszynopisu lub drukowanych na powielaczu w nakładzie do 200 egz.; tygodnik.

W składzie zespołu: Zbigniew Sieczkoś, Władysław Piestrak.

Michał Stręk