„Informator” (Łódź DLP)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informator”, pismo wydawane przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy przy parafii św. Elżbiety Węgierskiej (przy ul. Spornej 71/73), od nr. 10 z 1988 również przy Salezjańskim Ośrodku Kultury (przy ul. Pomorskiej) w Łodzi X 1987 – III 1989.

Ukazało się 15 nr. o obj. kilku-kilkunastu s. w formacie A5 i B5, drukowanych na offsecie w nakładzie 500 egz; miesięcznik.

W składzie redakcji: o. Sławomier Zaporowski (redaktor naczelny), Włodzimierz Domagalski, Włodzimierz Galicki, Andrzej Miller i Waldemar Zieliński, Bogdan Ścibut (od nr. 10 redaktor naczelny).

Zamieszczano głównie informacje o świeckiej działalności społecznej na terenie kościołów w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach oraz publicystykę religijną i historyczną. Nr 10 poświęcono 10-leciu pontyfikatu Jana Pawła II.

Kolportowano głównei w kościołach na terenie aglomeracji łódzkiej.

Włodzimierz Domagalski