„Informator NZS przy SGGW-AR”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informator NZS przy SGGW-AR”, pismo studenckie, wydawane III – 10 XII 1981 (godz. 8.00) w Warszawie; podczas strajku studentów SGGW XI-XII 1981 oficjalny organ KS.

Ukazały się 52 nr. o obj. 4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu i offsecie w nakładzie 100-200 egz.; dziennik.

W składzie redakcji w różnych okresach: Jolanta Perzyna, Marek Poddany, Paweł Rościszewski, Tomasz Cyngot, Ryszard Marszałek, Małgorzata Nitecka, Hanna Łysakowska, Grzegorz Jankowski, Jan Krasnodębski, Tomasz Rybka, Marcin Pikiel, M. Kapuścińska.

Zamieszczano informacje o sytuacji w SGGW oraz działalności NZS na uczelniach warszawskich.

Włodzimierz Domagalski