„Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność»” (Radomsko)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych «Solidarność»”, pismo związkowe wydawane w Radomsku przez MKZ „S” Ziemi Radomszczańskiej 18-29 X 1980; motto: Popieramy postulaty Wybrzeża.

Ukazały się 4 nr. o obj. 3 s. maszynopisu, powielane techniką kserowania.

Publikowano informacje o MKZ (utworzonym 17 X 1980) oraz wiadomości z obrad KKP „S” w Gdańsku. Później w 1981 Delegatura MKZ Ziemi Łódzkiej (od VI 1981 Delegatura ZR Częstochowa) wydawała tylko doraźne komunikaty oraz plakaty drukowane na powielaczu.

W IV 1989 Międzyzakładowy Zarząd „S” w Radomsku wydał 3 nr. „Kuriera Radomszczańskiego”.

Wojciech Rotarski