„Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informator Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni”, pismo wydawane 19 IX 1980 – 10 XII 1981 przez Tymczasową Radę Robotniczą „S” w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni; od nr. 28 (z 21 XI 1980) tytuł: „Informator Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Stoczni Remontowej Nauta w Gdyni”.

Ukazało się 88 nr. (w tym 5 podwójnych) o obj. 2-8 s. w formacie A5 (nr 1 w formacie A4), drukowanych początkowo techniką sitodruku, następnie na offsecie, nakład nieustalony; pismo o numeracji ciągłej, wychodziło początkowo 2 razy w tygodniu, następnie raz w tygodniu. Ukazały się 3 nienumerowane dodatki nadzwyczajne (15 I, 23 III, 13 VIII 1981), 3 nienumerowane wydania specjalne (27 X, 10 XI 1981) oraz jeden nienumerowany dodatek specjalny (9 XII 1981).

W składzie redakcji: Marek Formela, Eugeniusz Możejewski, Roman Kuziński, Andrzej Remiszewski, Marek Grabowski – członkowie TRR; redaktorzy odpowiedzialni kolejno od 1981: A. Remiszewski (także autor komentarzy i opracowań), Jan Herbst, Antoni Kojro i Regina Nazar.

Zamieszczano informacje o działalności „S” w stoczni oraz w regionie i kraju. Dodatek nadzwyczajny z 23 III 1981 poświęcono wydarzeniom w Bydgoszczy, w wydaniu specjalnym z 10 XI 1981 pisano o wyborach do rad pracowniczych, w dodatku specjalnym z 9 XII 1981 opublikowano dokumenty dot. ogłoszenia gotowości strajkowej.

Kolportowano na terenie zakładu.

Po 13 XII 1981 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ «Solidarność» Stoczni Nauta” (jesień 1982 – III 1987); w nr. 7 z 4 XII 1982 obok wezwania do uwolnienia więzionych związkowców, napiętnowano jako zdrajców narodu polskiego członków zarządu nowych związków zawodowych.

Wojciech Turek