„Informator Wyborczy” (Warszawa)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informator Wyborczy”, pismo Regionalnej Komisji Wyborczej „S” Regionu Mazowsze, wydawane w Warszawie 1-26 V 1981.

Ukazało się 7 nr. o obj. kilku s. w formacie A5, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

W składzie redakcji: Zygmunt Maria Przetakiewicz (redaktor naczelny).

Pismo ukazywało się w trakcie I tury I WZD Regionu Mazowsze. Zamieszczano informacje i dokumenty dot. WZD, m.in. regulamin obrad.

Włodzimierz Domagalski