„Informator Związkowy” (Kraków KSH)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Informator Związkowy”, pismo wydawane w Krakowie przez Krajową Sekcję Hutniczą NSZZ „S” / Kombinat Metalurgiczny Huta im Lenina 12 VI – 11 X 1981.

Ukazały się 4 nr. o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowane na offsecie, i wydanie specjalne z 11 X 1981; wychodziło nieregularnie.

Redaktorem naczelnym był Zbigniew Horski (adres redakcji: Huta im. Bolesława Bieruta, Częstochowa, ul. Rejtana 7).

Publikowano uchwały, odezwy i komunikaty różnych struktur „S”.

Adresowane do pracowników przemysłu hutniczego.

Paweł Goleń