„Janosik”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Janosik”, pismo wydawane przez „S” w Nowym Targu I 1982 – 10 IV 1989 we współpracy z RKS Małopolska (od nr. 64 z 1984).

Ukazało się 150 nr. o obj. 1-6 s. w formacie A4 i A5, w formie maszynopisu i drukowane na powielaczu; wychodziło nieregularnie, od nr. 64 jako dwutygodnik, od nr. 104 z 1986 jako miesięcznik (1982: nr. 1-18, 1983: nr. 19-53 oraz wydania specjalne z 15 III, 27 III, 10 XI, 22 XI, 6 XII, 1984: nr. 54-74 oraz wydania specjalne z 23 II, 1 V, 21 X, 27 X, 16 XI, 16 XII, 1985: nr. 75-94 oraz wydania specjalne z 28 II, 18 III, 15 IX, 2 XII, 1986: nr. 95-107 oraz wydania specjalne z 2 V, 5 V, XII, 1987: nr. 108-117 oraz wydania specjalne z 2 IV, VI, 28 X, 13 XI, 7 XII, 1988: nr. 118-127 oraz wydania specjalne z 23 I, 2 V, 6 V, 10 V, 20 V, 18 IX, 24 XII, 1989: nr 128 oraz wydania specjalne z 21 II, 21 III, 10 IV).

Prezentowano i komentowano bieżące wydarzenia z regionu, kraju i świata oraz działalność struktur opozycyjnych, dyskusje nt. strategii i przyszłości ruchów antyrządowych, informowano o represjach i o sytuacji osób represjonowanych, publikowano oświadczenia, apele i dokumenty struktur „S” oraz listy otwarte działaczy, relacje z akcji antyrządowych, obchodów patriotycznych i religijnych, materiały historyczne i wiersze.

Paweł Goleń