„KOS” (Kielce 1982-1986)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„KOS”, pismo Komitetu Oporu Społecznego „S” Regionu Świętokrzyskiego, wydawane w Kielcach VI 1982 – I 1986. W winiecie tytułu zaznaczono „Edycja Świętokrzyska”.

Ukazało się prawdopodobnie 87 nr. o obj. 8-10 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu i na offsecie, nakład nieustalony; dwutygodnik.

W składzie redakcji: Anna Kruk, Adam Górski, Katarzyna Uroń, Julian Tyński, Leszek Wraży, Janusz Artemski, Maria Kordecka, Piotr Kosowy, Julia Lasecka, Julia Niemiec Wanda, Bartosz Pieczyski, Agata Sobiepanek, Jan Załęski; druk w Kieleckich Zespołach Drukarskich Vega WSKOS (koszty nakładu były pokrywane z dochodów wypracowanych przez ZD, uzależnione od zapotrzebowania i wpłat czytelników z regionu świętokrzyskiego).

Zamieszczano bieżące informacje z Polski i ze świata, oświadczenia, apele, artykuły dot. wydarzeń historycznych (wybory 1947, Marzec '68 itp.), felietony (w rubryce „Moim zdaniem”) oraz nieliczne informacje lokalne z Kielc w dziale „Korespondencje z kraju”. Pismo zawierało stałe działy: „Praworządność” (redagowany przez Komitet Helsiński w Polsce), „Kultura niezależna”, „Sprawy międzynarodowe”.

Kolportowano przez kolporterów Wydawnictwa Vega WSKOS, którym odbiorcy pisma przekazywali wpłaty. Potwierdzenie tych wpłat zamieszczano, podając hasło wpłacającego.

Maria Siuda