„Komunikat” (Gdańsk RKK 1988)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikat”, pismo wydawane przez RKK „S” w Gdańsku 19 VIII – 3 IX 1988 w związku ze strajkami; motto: Nie ma wolności bez Solidarności.

Ukazało się 13 nr. o obj. 2 s. w formacie 11x15 cm (nr. 2 i 13 w formacie A5), drukowanych na powielaczu i techniką sitodruku, nakład nieustalony; wychodziło codziennie.

W składzie redakcji: Bogdan Borusewicz i inni.

Zamieszczano oświadczenia RKK, komunikaty, informacje i dokumenty strajkowe.

Kolportowano na terenie Trójmiasta.

Wojciech Turek