„Komunikat” (Szczecin NZS WSP)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikat”, pismo informacyjne wydawane przez NZS Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie 29 IV 1981 – XII 1981.

Ukazało się ok. 30 nr. (nr 25 z 7 XII 1981), większość o obj. 2 s., w formacie A4. Wydawany nieregularnie: jesienią 1981 (w czasie strajków solidarnościowych ze studentami radomskiej WSI) prawie codziennie. Drukowany na powielaczu białkowym wypożyczonym z Zakładu Filologii Polskiej WSP w nakładzie ok. 500 egz. Przygotowywany i drukowany w siedzibie NSZ WSP przy ul. Tarczyńskiego.

W składzie redakcji: Marek Adamkiewicz i Paweł Bartnik (założyciele i redaktorzy) i studenci WSP, we współpracy z innymi osobami z NZS (kontakt m.in. przez Teresę Hulbój). Druk sygnowany przez Studencką Agencję Wydawniczą Sorbona im. Uniwersytetu Zachodnio-Pomorskiego.

Publikowano informacje o działaniach podejmowanych przez NZS na szczeblu ogólnokrajowym (przez KKK) i lokalnym przez NZS na WSP i innych szczecińskich uczelni. Zamieszczano także informacje o wydawnictwach NZS oraz o planowanych wykładach organizowanych przez NZS.

Kolportowane na wydziałach WSP przez członków i sympatyków NSZ.

Grzegorz Czapski