„Komunikat” (Szczecin TKK PSZ)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Komunikat”, pismo Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia „S” przy Międzyzakładowym Komitecie Organizacyjnym w Szczecinie, wydawane w Szczecinie III-V 1989.

Ukazało się 5 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, wydawane nieregularnie.

Założycielem i redaktorem był Krzysztof Zgoda.

Biuletyn był skierowany do pracowników służby zdrowia Szczecina i regionu zachodniopomorskiego. Zachęcał do podejmowania jawnej działalności związkowej w placówkach służby zdrowia, przekazywał instrukcje tworzenia na nowo KZ „S”, informował o tworzących się legalnych strukturach „S” w Szczecinie i regionie, przekazywał relacje z wyborów do KZ „S” w placówkach służby zdrowia Szczecina. Publikował program Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego „S” Regionu Pomorze Zachodnie, prezentował kandydatów ze środowiska medycznego w wyborach czerwcowych w 1989.

Stanisław Grzonkowski