„Komunikat” (Warszawa „S”)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikat”, pismo wydawane w Warszawie przez „S” Region Mazowsze 1980-1981.

Ukazało się 17 nr. o obj. 1-kilku s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie.

Zamieszczano bieżące komunikaty (podpisywane przez rzecznika prasowego Janusza Onyszkiewicza) dot. działalności „S” Regionu Mazowsze, m.in. Uwagi o dotychczasowych zasadach ścigania uczestników nielegalnej działalności antysocjalistycznej, stanowiące przedruk tajnego raportu prokuratora generalnego PRL Lucjana Czubińskiego, i dokumenty dot. aresztowania Jana Narożniaka.

Włodzimierz Domagalski