„Komunikat Sekcji Informacji NSZZ «Solidarność» w NZPS Podhale”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikat Sekcji Informacji NSZZ «Solidarność» w NZPS Podhale”, pismo wydawane w Nowym Targu przez Sekcję Informacji KZ „S” Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego Podhale 18 III – 11 XII 1981.

Ukazało się 289 nr. o obj. 1-7 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu białkowym w nakładzie 150 (nr 1), następnie 200-300, kilka razy wyjątkowo 600-800 egz.; wychodziło nieregularnie.

Zamieszczano głównie informacje o bieżącej działalności KZ „S” NZPS Podhale, „S” w Nowym Targu oraz MKZ/ZR Małopolska, publikowano dokumenty i oświadczenia struktur „S” spoza regionu, wiadomości o sytuacji społecznej i politycznej kraju, informowano o represjach i osobach represjonowanych, spotkaniach z działaczami, uroczystościach patriotycznych i religijnych.

Pismo zakładowe, w pierwszym okresie skierowane do struktur związkowych w NZPS Podhale, następnie, po uruchomieniu regionalnego systemu kolportażowego ABC, docierało również do wszystkich KZ, dla których Podhale było zakładem A.

Paweł Goleń