„Komunikaty” (Starachowice)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikaty”, podtytuł „Wiadomości dnia”, pismo wydawane w FSC w Starachowicach 27 V – 8 XII 1981.

Ukazało się 79 nr. (w tym kilka podwójnych, np. nr 19/20 z 12 VIII 1981; niektóre, oznaczane zgodnie z numeracją ciągłą, wychodziły jako „Wydania specjalne”) o obj. 1–12 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu (pierwsze nr., prawdopodobnie z braku papieru, drukowano na starych formularzach zakładowych: listach płac, kosztorysach) w nakładzie 500–1000 egz.; wychodziło co kilka dni.

W składzie redakcji: Jacek Sadowski (redaktor nacz.), Michał Pytlarz.

Publikowano teksty informujące pracowników o najważniejszych wydarzeniach w zakładzie pracy, podawano wiadomości dotyczące prac Prezydium Komisji Fabrycznej oraz różnego rodzaju oświadczenia i komunikaty; opisywano najważniejsze wydarzenia związkowe z miasta, regionu i kraju, zamieszczano rysunki. W nr. 22 (z 17 VIII 1981), oznaczonym jako „Wydanie Specjalne”, opublikowano Uchwałę KKP o powołaniu Związkowych Komisji Kontroli Społecznej.

Maria Siuda