„Komunikaty Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Lesznie”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Komunikaty Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ «Solidarność» w Lesznie”, pierwsze po 13 XII 1981 pismo TZR „S” w Lesznie, wydawane IX-XII 1982.

Ukazały się prawdopodobnie 4 nr. o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 300-600 egz.

W składzie redakcji: Eugeniusz Matyjas (przewodniczący TZR, odpowiedzialny za kolportaż), Zdzisław Drost (odpowiedzialny za druk, transport), Waldemar Handke (redaktor), we współpracy m.in. z: Andrzejem Grudzińskim, Olgierdem Nowakiem, Tomaszem Czabańskim. Jako pierwsze wydano „Komunikaty” z nr. 3, następnie z nr. 4, 6.

W ramach SOR krypt. Komunikat 12-18 XII 1982 inicjatorów powstania pisma aresztowano, 14-18 IV 1983 skazano wyrokiem Sądu Wojsk Lotniczych w Poznaniu: Z. Drosta, E. Matyjasa, W. Handkego na 1,5 roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, Zenona Maciejewskiego, T. Czabańskiego na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata, A. Grudzińskiego na 6 mies. więzienia w zawieszeniu na 2 lata, O. Nowaka uniewinniono. Wśród osób zaangażowanych w sprawę było 2 tajnych współpracowników SB: Z. Maciejewski (TW ps. Jacek), T. Czabański (TW ps. Paweł).

Waldemar Handke