„Kontra” (Katowice)

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.

„Kontra”, pismo NZS Uczelni Górnego Śląska wydawane V 1986 – IV 1989 w Katowicach; nr 1 (wydany w Częstochowie przy udziale „S” Huty Częstochowa) sygnowany przez Studencki Komitet Oporu; pomysłodawca: Paweł Kilarski, student Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego; od X 1986 oficjalny organ Międzyuczelnianej Rady Porozumiewawczej NZS Uczelni Śląskich. Od nr. 9 (z 1987) wychodziło pt. „Bez Retuszu”.

Ukazały się 24 nr., do nr. 8 o obj. 4 s. w formacie A4, drukowane na powielaczu w nakładzie 500-600 egz.; od nr. 14 w formacie A5, drukowane na offsecie (dzięki pomocy Michała Lutego z RKW Śląsko-Dąbrowskiej „S”) w nakładzie ok. 1,5 tys. egz.

W składzie zespołu w różnych okresach (opracowanie redakcyjne i druk): Maciej Wojciechowski, Wojciech Jaroń (pomysłodawca winiety – charakterystyczna litera K wychodząca ze znaku V), Wojciech Trólka, Adam Dziuba, Tomasz Górski – studenci Wydz. Nauk Społecznych UŚ, Marian Majcher (dostarczał ramkę i farby), Adam Turula (organizator drukarni w Katowicach-Ligocie przy ul. Świdnickiej), Marek Żelazny (student WPiA UŚ, odbierał nakład, dostarczał farby, matryce i papier); od nr. 9: Anita Gargas (redaktor naczelna, studentka Wydz. Matematyki i Fizyki UŚ), Beata Pawlikowska, Krzysztof Połap, Bogdan Kozieł. Autorzy tekstów m.in.: Krzysztof Pióro (ps. Ohydny), Piotr Kos, Wojciech Kisiel (ps. Tuś). Od 2. połowy 1988 w stopce redakcyjnej jako oficjalny przedstawiciel redakcji: K. Połap (podano jego adres zamieszkania oraz telefon).

W toku istnienia nastąpiła ewolucja pisma z informacyjnego w publicystyczne. Publikowano teksty dot. dyskusji ideowych, prezentowano poglądy od postpiłsudczykowskich po postendeckie.

Adam Jawor