„Kos Przedrzeźniacz”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Kos Przedrzeźniacz”, pismo wydawane w Rzeszowie 1 IV 1982 – II/III 1983.

Ukazało się 12 nr. o obj. 2-6 s. w formacie A4, przepisywane na maszynie w nakładzie do 40 egz.; wychodziło nieregularnie. Obejmowało zasięgiem Rzeszów.

W składzie redakcji: Barbara Tondos, Jerzy Tur (także autorzy tekstów).

Publikowano przedruki, bieżące informacje i komentarze, teksty humorystyczne, stawiając sobie za cel podtrzymanie na duchu społeczeństwa; przedstawiano drwiąco, ironicznie i z dystansem otaczającą rzeczywistość, pokazując, że tak też można się bronić; zamieszczano teksty piosenek z tego okresu i lat wcześniejszych, np. Nie chcemy komuny... Nie brakowało również akcentów poważnych, np. podziękowań lekarzom ze Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie za pomoc internowanym w Ośr. Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa.

Barbara Tondos, Michał Stręk