„Kotwica” (Szczecin KOS)

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Kotwica”, podtytuł: „Dwutygodnik jednego z KOS-ów na terenie Pomorza Zachodniego”, od n-ru 3: „Dwutygodnik NSZZ «Solidarność» Regionu Pomorza Zachodniego”, pismo wydawane IV–X 1982 w Szczecinie.

Ukazało się 7 nr. o obj. 8 s. w formacie A3, drukowanych na powielaczu w nakładzie kilkuset egz.

W składzie zespołu: Zbigniew Jasina (nieformalny redaktor naczelny), Mariusz Kierasiński (organizator całej podziemnej grupy, redaktor, drukarz, kolporter, organizator sprzętu; spawacz ze Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego), Adam Perkowski (drukarz, w jego domu mieściła się drukarnia, dostarczał papier) oraz Dariusz Bednarz (drukarz, kolporter). Dążono do nadania pismu charakteru opiniotwórczego, podkreślano bezprawność wprowadzenia stanu wojennego, przedrukowywano fragmenty Zniewolonego umysłu Czesława Miłosza, prezentowano poezję ks. Józefa Tischnera i fragmenty homilii nagrywanych na przenośne magnetofony w szczecińskich kościołach przez członków redakcji. Motto: „Biada narodowi, który milczy kiedy deptane są jego prawa”.

10 VII 1982 SB rozbiła drukarnię i aresztowała twórców pisma. D. Bednarzowi udało się uciec i przygotować 2 ostatnie nr. Na podstawie Dekretu o stanie wojennym Z. Jasinę skazano na 1,5 roku więzienia, A. Perkowskiego na 2,5 roku; obaj zostali zwolnieni po 13 mies. na mocy amnestii. 21 VII 1982 M. Kierasiński na podstawie orzeczenia lekarskiego został zwolniony z AŚ, w szpitalu w Warszawie i oddany pod nadzór MO do VII 1983. 13 IX 1982 D. Bednarz został aresztowany, pobity na tzw. ścieżce zdrowia po próbie ucieczki z AŚ, skazany przez Sąd Garnizonowy w Szczecinie na 1,5 roku więzienia i wysoką grzywnę; zwolniony w VII 1983 na mocy amnestii. 7 IX 1993 SN Izby Wojskowej w Warszawie uniewinnił A. Perkowskiego, Z. Jasinę, M. Kierasińskiego i D. Bednarza.

Paweł Szulc