„Krecik”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Krecik”, podtytuł: „Pisemko dla dziatwy od lat 7 do 77”, wydawane w Krakowie przez Wydawnictwo Myśli Nieinternowanej I-XII 1985.

Ukazało się 7 nr. o obj. 2-8 s. w formacie A5, drukowanych techniką sitodrukową i offsetową, bogato ilustrowanych; od nr. 3 kwartalnik, od nr. 5 dwumiesięcznik, od nr. 6 miesięcznik.

W składzie zespołu (wg stopki redakcyjnej): Emilka Platerówna, Iskierka, Stary Wiarus, Meteor, Marek Rożynek (szata graficzna); drukowane w Drukarni im. Orląt Lwowskich.

Pismo o charakterze satyrycznym; publikowano humorystyczne wierszyki, artykuły oraz rysunki; dbano, by treść, mająca rozbudzać ducha patriotycznego wśród czytelników, była atrakcyjna zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców.

W założeniu miało docierać do mieszkańców Krakowa.

Paweł Goleń