„Kurier Okrągłego Stołu”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Kurier Okrągłego Stołu”, pismo założone przez Grupy Oporu Solidarni z inicjatywy Teodora Klincewicza, wydawane w Warszawie w czasie obrad Okrągłego Stołu 17 II – 7 IV 1989.

Ukazało się 13 nr. w formacie A4 (nr 12 A5), druk na powielaczu białkowym, nakład nieustalony; wychodziło nieregularnie. Do nr. 13 z 7 IV 1989 załączono dodatek specjalny.

W składzie redakcji: Krzysztof Czabański (redaktor odpowiedzialny), Krzysztof Wyszkowski, Józef Orzeł i Krzysztof Leski, Grzegorz Jaczyński (organizator pracy redakcji i druku), drukarze m.in. Wojciech Goliński, Jarosław Kawka.

Publikowano bieżące informacje i komentarze nt. obrad Okrągłego Stołu.

Kolportowano z Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy parafii św. Klemensa Dworzaka, gdzie trafiał cały nakład, do warszawskich zakładów pracy.

Anna Grażyna Kister