„Kwadrat”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Kwadrat”, dwutygodnik społeczno-zawodowy KKK Pracowników Poligrafii „S”, wydawany w Szczecinie 9 IV – 9 XII 1981 w obiegu oficjalnym; motto: Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość (Julian Tuwim). Decyzję o wydawaniu pisma podjęto 31 I 1981 na I Ogólnopolskim Zjeździe Poligrafów w Szczecinie.

Ukazało się 18 nr., drukowanych w nakładzie 45 tys. egz.

W składzie redakcji w różnych okresach: Roman Łyczywek, Sławomir Majewski, Barbara Owczarek, Krzysztof Próchniewicz (z-ca sekretarza redakcji), Leszek Sławiński (redaktor naczelny), Henryk Stodolny, Jolanta Brodziska, Wojciech Chocianowicz (sekretarz po zmianie redakcji), Maciej Mielnicki, Kazimierz Proch (redaktor naczelny po zmianie), Tadeusz Szumigraj (siedziba początkowo w Szczecińskich Zakładach Graficznych przy ul. Wojska Polskiego 128, następnie w pomieszczeniach przy ul. Małkowskiego 26).

W nr. 1 określono cele i zadania pisma: przyczynienie się do pełnej integracji członków „S”, realizacja programu ideowego, zawodowego i społecznego „S”, przeciwstawianie się publikowanym w mediach nieprawdziwym informacjom dot. „S” oraz żądanie zniesienia wszelkich zapisów cenzorskich. Jednocześnie zapowiedziano, że do czasu likwidacji cenzury każdą ingerencję cenzora będzie się zaznaczało nawiasem kwadratowym i czterema kropkami.

Jan Tarnowski