„Listy Spod 4-ki”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Listy Spod 4-ki”, pismo wrocławskiego Centralnego Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego, (zw. Pod czwórką, założonego przez ks. Aleksandra Zienkiewicza, ps. Wujek w 1953), wydawane XII 1979 – III/IV 1981.

Ukazało się prawdopodobnie 10 nr. o obj. ok. 20 s. (nr 2 z IX-X 1980 – 32 s.) w formacie A5, drukowanych techniką offsetową.

Skład redakcji pozostaje niejawny.

Pismo miało być swoistą formą wymiany korespondencji z jego ówczesnymi lub dawnymi uczestnikami. Publikowano głównie rozważania religijne, aktualności z życia ośrodka i innych duszpasterstw akademickich, informacje na temat ważniejszych wydarzeń kościelnych, wspomnienia dawnych „czwórkowiczów” oraz fragmenty korespondencji nadsyłanej z całego kraju. Niekiedy publikowano także poezję, w tym wiersze ks. Mirosława Drzewieckiego (ps. Emir) i utwory sopockiego poety Zbigniewa Jankowskiego. Każdy z kolejnych nr. otwierał list Wujka Aleksandra, czyli ks. A. Zienkiewicza.

Adresowane do osób związanych z duszpasterstwem.

Monika Kała