„Litery”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Litery”, pismo literackie wydawane z inicjatywy studentów Wydz. Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, członków NZS, I-XI 1981 w Łodzi.

Ukazało się 5 nr. o obj. 10-20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu związkowym przez pracowników Zakładu Małej Poligrafii ZR „S” Ziemi Łódzkiej w nakładzie ok. 100 egz, wydawane nieregularnie.

W składzie redakcji: Mateusz Fabianowski, Witold Jabłoński, Marcin Sobieszczański, Piotr Stalmaszczyk, Maciej Świerkowski.

Publikowano fragmenty utworów objętych zakazem cenzury pisarzy, m.in.: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Witolda Gombrowicza i Czesława Miłosza, artykuły własne redakcji na ich temat, teksty okazjonalne, np. przekłady tekstów piosenek Boba Marleya.

Kolportaż wśród studentów Wydz. Filologicznego UŁ.

Tomasz Czarnecki