„Magazyn Informacyjny”

Z Encyklopedia Solidarności

Wersja robocza.

„Magazyn Informacyjny”, podtytuł: „Pismo Niezależnego Zrzeszenia Studentów”, wydawane przez NZS Politechniki Warszawskiej 15 III – 18 XI 1981.

Ukazało się 6 nr. o obj. ok. 20 s. w formacie A4, drukowanych na powielaczu w nakładzie 200 – 1 tys. egz.; wychodziło nieregularnie, od nr. 2 bez numeracji, oznaczone datowaniem.

W składzie redakcji: Darosław Paszkiewicz, Robert Skrobecki, Adam Stelęgowski.

Zamieszczano adnotowany przegląd artykułów z czasopism zagranicznych.

Włodzimierz Domagalski