„Manifeściak”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.
Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Manifeściak”, pismo wydawane II-XII 1981 (po przywiezieniu przez Jana Bożka powielacza z Kanady) przez TKZ „S” KWK Manifest Lipcowy w Jastrzębiu-Zdroju.

Ukazały się 23 nr. wielostronicowe w formacie A4 w nakładzie 1-4 tys. egz.

W składzie redakcji: Leszek Błaut, J. Bożek, Eugeniusz Zandler.

Informowano o bieżących sprawach związkowych i pracowniczych zakładów zrzeszonych w MKR Jastrzębie-Zdrój.

W V 1985 reaktywowane – ukazał się nr 1, przygotowany przez działaczy podziemnych struktur „S” KWK Manifest Lipcowy Stanisława Koska i Zbigniewa Jaskólskiego; nr. kolejne dopiero po 1,5 roku: w XII 1986 wydano nr 24, co symbolizowało ciągłość pisma sprzed 13 XII 1981, kolejne z numeracją dowolną lub bez, początkowo o obj. 2 s. w formacie A4, drukowane techniką hektograficzną w nakładzie 30-50 egz., od nr. 3/27 techniką sitodruku, na powielaczu i offsecie w nakładzie 1-2 tys. egz.

W składzie redakcji: Elżbieta Baradziej, Stanisław Kosek (współzałożyciel, redaktor naczelny, autor winiety i opracowania graficznego), Władysław Matysiak; druk w piwnicy mieszkania S. Koska; dostawa papieru: członkowie TKZ i planiści z KWK Manifest Lipcowy.

Zamieszczano informacje o działalności „S” i pracy kopalni, oświadczenia struktur podziemnych, przedruki z pism podziemnych; prezentowano twórczość poetycką górników. Okazyjnie wydawano kartki świąteczne, ulotki, wydano także satyryczny banknot 50-złotowy.

Kolportowane przede wszystkim przez członków TKZ, m.in. Hieronima Ochnio, Z. Jaskólskiego, Józefa Pleszaka, Wiesława Matysiaka. Finansowane ze składek TKZ.

Podczas strajków w VIII 1988 przekształciło się w codzienny biuletyn strajkowy, sygnowany przez MKS, redagowali Jarosław Szczepański i Ryszard Bocian (również druk), format i objętość zmienne, od IX 1988, od nr. 1 o obj. 4-8 s. w formacie A5, drukowane przez Górnośląską Oficynę Wydawniczą; współpracownicy: Tadeusz Jedynak, Stanisław Pasek, J. Pleszak.

Kolportowane na terenie jastrzębskich kopalń. 1989-1992 miesięcznik.

Andrzej Kamiński