„Moszczenicki Informator Strajkowy”

Z Encyklopedia Solidarności

Hasło wydrukowane w Tomie I.
Hasło wydrukowane w Tomie II.

„Moszczenicki Informator Strajkowy”, pismo podziemne wydawane 24 VIII 1988 – 19 III 1989 w Jastrzębiu-Zdroju, podtytuł: „Informator «Solidarności» KWK «Moszczenica» w Jastrzębiu-Zdroju”, od nr. 3 „Moszczenicki Informator «Solidarności»”.

Ukazało się 13 nr. Nr. 1 i 2 podczas strajku jako codzienny informator strajkowy o obj. 2 s.; format A4, druk techniką sitodruku, nakład 1000 egz. W składzie zespołu: Romuald Bożko (redaktor naczelny), Elżbieta Słoń (z-ca redaktora naczelnego, autorka winiety), Bogdan Krauze (drukarz).

Zamieszczano informacje o sytuacji w jastrzębskich kopalniach, głównie w KWK Moszczenica. Kolporterzy: m.in. Marian Nowak i Euzebiusz Bogdanik.

Nr. 1 i 2 drukowane na terenie parafii NMP Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju jako codzienny informator strajkowy, od nr. 3 w Górnośląskiej Oficynie Wydawniczej „S” Region Śląsko-Dąbrowski, wychodziło nieregularnie, redagowane przez: B. Krauzego, Zbigniewa Mądrowskiego, Marka Kwiatkowskiego.

Andrzej Kamiński